Renovera gammalt virke

På senare år har det blivit allt vanligare att återanvända och renovera gammalt virke. Det finns många goda skäl att göra, inte minst för att det sparar skogsresurser och energi. En annan fördel är att gammalt virke inte blir skevt lika lätt utan att det har tappat sin spänst. Dessutom är det billigare att återanvända gammalt virke jämfört med att köpa nytt.

Ta hänsyn till träslaget

Vid renovering av gammalt trä är det viktigt att ta hänsyn till träslaget och dess ålder. Om du är osäker på vilken typ av trä du har att göra med kan du använda en fuktmätare för att avgöra detta. Om träet är mjukt eller angripet av röta bör det bytas ut innan något annat arbete utförs. Även om träet ser solitt ut bör du använda en skrapa eller stålborste för att avlägsna flagnande färg och dammpartiklar.

Låt virket torka ordentligt

Vid behov kan du slipa träytan med en elektrisk slipmaskin; använd finare papperskvaliteter för mjukare träslag. Fyll sedan i springor och sprickor med ett lämpligt spackel som så nära som möjligt matchar träets färg. Efter tillräcklig torktid (vid minst 24 timmar), därefter kan ytan slipas, grundas och målas.

Det är också viktigt att försegla det gamla träet för extra skydd. Applicera ett konserverande tätningsmedel som polyuretanlack eller shellack innan du målar; detta hjälper till att skydda träet från vattenskador och förlänger dess livslängd. För utomhusprojekt, använd en utomhusfärg eller bets som är motståndskraftig mot UV och fukt.

Mögel kan vara ett problem

Slutligen, se till att du applicerar flera lager färg (eller bets) tills alla ytor är väl täckta. Detta ger en hållbar finish med gott skydd mot väder och vind. Med rätt skötsel och underhåll kommer din nyrenoverade träyta att förbli vacker i många år framöver!

Det finns dock ett potentiellt problem med att återvända gammalt virke. Mögel. Det har i ett antal fall visat sig att återanvänt virke kan medföra mögelproblem. Återanvänt virke genomgår rivning, sortering, utdragning av spik, lagring innan det går vidare till nästa bygge. Och det är inte ovanligt att det slarvas med hanteringen på vägen.

Materialet är långt ifrån alltid övertäckt och det kan räcka med en regnskur för att skadan ska vara skedd. Virket suger upp vatten fortare än de torkar, därför är det inte ovanligt att det byggs in fuktiga trädelar i huset. 

Viktigt att bygga i en torr miljö

Om det återvunna träet placeras i en uppvärmd och torr miljö inomhus uppstår sällan några problem. Risken för tillväxt av mögel ökar ju närmare ytterväggarna materialet placeras. Om virket dessutom smutsas ned ökar risken för illaluktande angrepp. 

Men om du hanterar det gamla virket på ett korrekt sätt och kontrollerar det ordentligt så är det en utmärkt idé.

Behöver du en snickare som kan hjälpa till med altanbygget?

10 Jul 2023