Bygg din egen kompost av pallkragar

Tips på hur du bäst bygger din egen kompost

Är det något som man verkligen vill ha som villaägare så är det fin och bördig jord att odla i. En utopi och någonting som är dyrt att köpa in? Inte nödvändigtvis. Med en egen kompost kan du få extremt bördig jord att använda i syfte att skapa ditt eget paradis både vad gäller odling och för dina blommor. Det bästa av allt är du med lätthet kan bygga en sådan själv.

Komposten kan producera den absolut bästa odlingsjorden du kan tänka dig.Sköter du din kompost på rätt sätt så kommer den att både underlätta din egen vardag och skapa fina förutsättningar för dig gällande dina framtida odlingar. Har du en egen kompost så kommer du även att få gröna fingrar - det är den stora fördelen. Under stundom har komposten dragits med en ganska hätsk debatt där många kommuner i Sverige valt att slå ner på hemmaodlares sätt att skapa bördig jord för eget bruk. Stelbenta regler och hårt hållen byråkrati baserad på fördomar snarare än fakta har krossat många drömmar hos svenska trädgårdsägare.

Många kommuner har tidigare haft en inställning om att en kompost är lika med en sophög och detta har också skapat en sörja av regler och tolkningar kring vad som får- och inte får slängas i en kompost. Detta alltså trots att det handlar om en både gammal, beprövad och effektiv teknik.

Ta alltid reda på vad som gäller

Vissa kommuner har fortfarande hårda regler gällande kompostering och där exempelvis hushållsavfall inte får kastas i en en kompost. Rådet är därför att du alltid kollar upp vad som gäller i den kommun du bor i innan du påbörjar ett bygge av en kompost.

Tänk även på att du har ett ansvar. En dåligt skött kompost luktar illa och drar till sig en massa flugor. Du bär ansvaret i att se till att det som slängs inte för med sig några sanitära oegentligheter. Exempelvis gyttja, sand och lera ska absolut inte slängas i din framtida kompost. Samma sak gäller för sjuka växter - eller sjuka växters grenar. Det kan påverka dina grannar negativt, utöver det faktum att din egen hemmiljö blir sämre - och att du inte får den odlingsjord du är ute efter.

Så bygger du en kompost av pallkragar

Vi ska visa hur du kan bygga en egen kompost här nedan. Men, vi ska dock även flagga för det faktum att det finns färdiga sådana att köpa till väldigt överkomliga priser. Hos de större bygghandlarna - Bauhaus, K-Rauta, XL - så finns det färdiggjorda komposter som du kan köpa för mellan 1-2000 kronor. En enkel väg till bördig odlingsjord!

Vårt bästa tips för att bygga en egen kompost är en slags hybrid mellan det ovan nämnda och där du även själv får arbeta med händerna. Det innebär att du köper X antal pallkragar och monterar dessa för att sedan stapla dem på varandra - i den höjd du vill ha. Tänk på att borra många håll i kragarna så att växterna du lägger i hela tiden får syre och näring. Hålen får dessutom med fördel vara relativt stora. Det här går även att expandera. Genom att använda flera pallkragar bredvid varandra kan du skapa flera olika kompostfack och således också ha en möjlighet att skapa ett tydligare system gällande vad som ska stoppas i respektive fack.

Behöver du en snickare som kan hjälpa till med renoveringen? Hör av dig till oss!

21 May 2021