Från råvind till vindsvåning

I Stockholm med sin ständiga bostadsbrist vänds blicken allt oftare uppåt, mot vinden. Det blir allt vanligare att bygga om en råvind till en vindsvåning, så kallad råvindskonvertering. Det vanligaste är att råvindskonvertering sker på flerfamiljshus i innerstaden, som tenderar att ha något större vindar än förorternas funkishus. Men även där förekommer råvindskonvertering. Även villaägare kan ha nytt av en råvindskonvertering. En outnyttjad vind kan konverteras till en uthyrningslägenhet med separat ingång via en trappa på fasaden. Ett perfekt boende för en student eller kanske vuxet barn.

”De flesta bostadsrättsföreningar och fastighetsägare väljer att ta in en byggfirma för att göra verklighet av projektet”

Att bygga om en råvind till en vindsvåning är ett projekt som kräver ganska mycket planering och som kan verka avskräckande till en början. Det krävs alltid bygglov vid råvindskonvertering, eftersom man skapar en ny bostad. Dessutom har en konvertering nästan alltid en inverkan på fasaden, när små vindskupor med källarfönster måste göras om för att kunna släppa in mer ljus. Även VVS och ventilation måste antagligen flyttas och byggas ut för att vinden ska bli beboelig. De flesta bostadsrättsföreningar och fastighetsägare väljer därför att ta in en byggfirma för att göra verklighet av projektet.

Bra för bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening har mycket att vinna på en råvindskonvertering, men det är mycket att tänka på och kräver att styrelsen driver frågan. Det gäller att räkna på utgifter, risker och potentiella inkomster. Ett syfte måste alltid vara att få ner föreningens kostnader och kunna sänka medlemsavgiften, annars kan det vara svårt att få medlemmarna med sig, vilket krävs med minst 2/3 majoritet. Det är också viktigt att de eventuella förråd som finns på vinden kan flytta till exempelvis källaren, eller att förvaringsutrymmen kan ordnas på annat sätt.

vindsvåning i Stockholm

De flesta bostadsrättsföreningar väljer att ta in en extern aktör, som kan undersöka möjligheterna till en konvertering. Här finns mycket att ta hänsyn till, som hur stor bostadsyta man kan få ut, hur stor kostnaden blir för att isolera och ordna med ventilation och VVS. Och framför allt, hur dessa ingrepp påverkar möjligheten att få bygglov. Stadsmiljön är känslig, och byggnadsnämnden har strikta regler i detaljplanerna för vad som får och inte får göras. Renoveringen måste ske i samklang med huset och den omgivande stadsmiljön, annars blir det svårt att få grönt ljus från kommunen.

Totalentreprenad

Vi kan erbjuda totalentreprenad på en vindskonvertering. Vi har stor erfarenhet av den här typen av projekt och är vana att sköta en byggprojektering från början till slut. Vi har anställda inom så gott som alla yrken som behövs för en totalrenovering, såsom snickare, rörmokare, elektriker och målare. Dessutom är vi en firma som lägger stor vikt vid det estetiska, vilket gör att vi lägger stor vikt vid att göra den färdiga lägenheten attraktiv som objekt. Vi samarbetar med specialister på arkitektur och design och kan presentera en varsam renoveringsplan i bygglovsansökan.

Med oss som samarbetspartners kan ni som styrelse luta er tillbaka och lita på att ni får ett väl utfört arbete och en färdig vindsvåning som kommer att ge föreningen ett välförtjänt lyft. Hör av er om ni har en råvind som ni funderar på att förvandla till en vindsvåning, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Behöver du en snickare som kan hjälpa till med renoveringen? Hör av dig till oss!

26 Feb 2018