Bygga balkong | Bygglov | Tillstånd

Här berättar vi lite mer om balkongbyggen, framför allt vilka tillstånd som krävs innan man kan sätta igång med arbetet.

 

Först och främst råder vi dig att kontrollera vad som gäller för balkongbyggen med en kompetent snickare som kan hjälpa dig på vägen.

Det är inte bara att sätta igång när man ska börja bygga en balkong. I många fall krävs det tillstånd innan du kan sätta igång med bygget. Här reder vi ut vilka olika tillstånd du kan behöva och när du kan tänkas behöva dem.

Bygglov krävs i detaljplanerat område

Ska du bygga din balkong i ett detaljplanerat område? I så fall krävs det i de allra flesta fall bygglov. Anledningen till detta är att balkongen anses höra till fasaden och därför ändrar husets utseende. Dock så finns det vissa undantag, i alla fall så kommer du inte att behöva något bygglov. Ligger huset utanför detaljplanerat område så krävs det i de flesta fall inget tillstånd.

Undantaget är när det handlar om en balkong som är så stor att den räknas som en tillbyggnad. Då krävs bygglov, oavsett var huset är placerat. Även här finns det ett litet undantag. En liten tillbyggnad kräver inget bygglov. Exempel på detta kan vara exempelvis ett byggspråk eller en uppstickande del på byggnaden.

Känner du dig osäker på vad som gäller för bygglov så rekommenderar vi att du hör av dig till byggnadsnämnden i din stad eller kommun. I vissa fall kan det finnas specifika detaljplaner i området som gör före detta undantag.

Bygg inte för nära grannen

När kan en balkong räknas som en tillbyggnad? Ett exempel på detta är när man bygger den på ett sätt så att den fungerar som ett tak som människor befinner sig under. I dessa fall brukar det behövas. Dessutom är det viktigt att balkongen inte placeras för nära närmaste grannens tomt. Tillstånd krävs från grannen om balkongen placeras närmare än 4,5 meter från tomten.

Vill man bygga en balkong, eller ändra huset på något annat sätt i en miljö där byggnaderna anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. På fastigheter som har en kulturminnesmärkt fasad brukar ändringar sällan beviljas. Likaså kan det ofta finnas önskemål om att bevara hus i ursprungsskick i ett visst område för att bevara ett flertal byggnader i ett visst utseende. Även i dessa fall är det bättre att du rådfrågar någon kunnig person innan du sätter igång med bygget.

Andra byggtips

Bygga sovrum i källare

Bygga uterum

Nytt badrum med små medel

 

Kompetent snickare

14 Oct 2018